Giới thiệu

Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909210925

f3 f2 f1
Menu
Giới thiệu Về Đại Phú

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2021 và thay đổi lần 1 ngày 19 tháng 05 năm 2021 với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn môi trường và thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường.

Xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng qua các dịch vụ và các dự án đã thực hiện. Chúng tôi luôn luôn mang tới cho khách hàng một sự phục vụ chân thành, chúng tôi hiểu rằng để có thể đảm bảo chất lượng các dịch vụ đòi hỏi mọi thành viên phải liên tục học hỏi tích lũy kinh nghiệm và phát triển vững chắc năng lực chuyên môn. Tư vấn môi trường Đại Phú sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất các vấn đề về môi trường mà doanh nghiệp đang cần phải giải quyết.

Kim chỉ nam để hành động của chúng tôi là mang lại giá trị thực cho cuộc sống, mang lại điều tốt nhất cho khách hàng thông qua một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm đó cũng là sứ mệnh của Môi trường Đại Phú chúng tôi.

Phòng thí nghiệm của chúng tôi đạt chuẩn về ISO 17025:2017 và đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc Vimcert

Sự ra đời của chúng tôi là một trong những nhân tố góp phần tích cực vào thành tựu phát triển của nhiều doanh nghiệp.
1.LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú hoạt động chính với các chức năng và nhiệm vụ sau:
-    Phân tích mẫu chất lượng môi trường (không khí, khí thải, nước, vi sinh, đất, bùn, trầm tích).
-    Quan trắc môi trường cho các dự án vốn ADB, JICA, WB
-    Tư vấn giám sát môi trường.
-    Quan trắc môi trường lao động.
-    Tư vấn lập thủ tục bảo vệ môi trường (ĐTM, KHBVMT, , Xả thải….)
Tư vấn lập báo cáo vận hành thử nghiệm và hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho các nhà máy 

Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đồng hành xuyên suốt cùng doanh nghiệp từ những bước đi ban đầu để doanh nghiệp tự tin vào các thủ tục pháp lý về môi trường

STT Quá Trình Các thủ tục môi trường cần phải hoàn thành
1 Hồ sơ quản lý môi trường trước khi hoạt động

- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

Căn cứ theo:

(Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.)

2 Các loại hồ sơ trong quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động

- Hồ sơ xin vận hành thử nghiệm- Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của ĐTM đã được phê duyệt

- Báo cáo quan trắc môi trường lao động

- Lập báo cáo quan trăc (giám sát) môi trường định kỳ (Căn cứ theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường)

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước (nếu có)

- Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt (nếu có)

- Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

- Xin cấp gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Xin cấp gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

 

 

STT Lĩnh vực hoạt động Hình ảnh minh họa  
1

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
1. Không khí xung quanh và môi trường lao động
2. Khí thải tại nguồn
3. Nước thải
4. Nước mặt, nước ngầm, nước cấp
5. Đất, bùn thải, trầm tích
6. Sinh thái (Động vật đáy, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật)

 
2 TƯ VẤN HỒ SƠ HOÀN THÀNH Thực hiện theo Nghị Định số: 40/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường  
3 LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)  
4

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

 
5 DỊCH VỤ KHÁC  

2. Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Môi Trường Đại Phú

3. Đối tác, khách hàng của công ty

4. Hình ảnh dự án tiêu biểu:

Quan trắc và phân tích các thông số môi trường cho 16 dự án của Công Ty TNHH Địa Chất & Môi Trường Đất Việt

Đo đạc giám sát phân tích 4 quý cho Công Ty TNHH Chăn Nuôi NewHope Bình Phước

Đo đạc các thông số môi trường định kỳ 4 lần/năm cho Công Ty CP Công Nghiệp CO - Win Fasteners Viêt Nam

Đo đạc các thông số môi trường định kỳ 4 lần/năm Công Ty CP Thiên Sinh

Lấy mẫu - phân tích 50 mẫu nước mặt cho Trung tâm giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

Địa Chỉ : Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại : 0909210925 

Email : mtdaiphu@gmail.com

Website : http://giamsatmoitruong.com.vn


© 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
Đang online: 4 Tháng: 1597 Tổng truy cập: 50295
1
icon_zalod
images