Giấy phép môi trường-Quy trình cấp phép

Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909210925

f3 f2 f1
Menu
Giấy phép môi trường-Quy trình cấp phép

Giấy phép môi trường được quy định lần đầu tiên trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005. Luật quy định các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành. Đến Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, giấy phép môi trường được quy định rõ hơn, bao gồm giấy phép môi trường trong quá trình vận hành và giấy phép môi trường trong giai đoạn dự án đầu tư xây dựng.

Mục đích của giấy phép môi trường

Mục đích chính của việc cấp giấy phép môi trường là:

 • Kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải ra môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường.
 • Phòng ngừa, hạn chế tối đa tác động xấu tới môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở.
 • Bảo đảm sự phát triển bền vững của các hoạt động kinh tế – xã hội trong điều kiện bảo vệ môi trường.

Như vậy, giấy phép môi trường có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý các nguồn thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Các loại giấy phép môi trường

Theo quy định hiện hành, có 2 loại giấy phép môi trường chính, bao gồm:

1. Giấy phép môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xây dựng công trình

Giấy phép này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Giấy phép môi trường sẽ được cấp trước khi khởi công xây dựng dự án.

2. Giấy phép môi trường trong giai đoạn vận hành

Giấy phép này cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, có phát thải vào môi trường. Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường mới được cấp giấy phép môi trường.

Ngoài 2 loại trên, một số hoạt động chuyên ngành cũng phải có giấy phép môi trường riêng như xử lý chất thải nguy hại, khai thác khoáng sản, xả nước thải vào nguồn nước…

Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Các bước cơ bản bao gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đơn vị sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Kiểm tra thực tế tại cơ sở

Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở để đánh giá điều kiện cấp phép.

Bước 4: Cấp giấy phép môi trường

Nếu đáp ứng đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp. Thời hạn của giấy phép là 5 năm.

Để được cấp mới giấy phép, trước thời điểm giấy phép hết hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép môi trường.

Một số lưu ý khi xin cấp giấy phép môi trường

Để đảm bảo quá trình xin cấp giấy phép môi trường thuận lợi, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, đảm bảo tính chính xác, khoa học và trung thực.
 • Xây dựng hệ thống xử lý chất thải, quy trình vận hành đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường.
 • Đánh giá đầy đủ tác động môi trường của dự án hoặc cơ sở và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về bảo vệ môi trường.
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ quá trình kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng.

Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp mới có thể được cấp giấy phép môi trường và hoạt động hợp pháp, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Giấy phép môi trường trong giai đoạn vận hành

Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2014, các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường khi vận hành:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 • Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.
 • Cơ sở xử lý chất thải nguy hại.
 • Cơ sở xả nước thải vào nguồn nước.
 • Cơ sở khai thác khoáng sản.
 • Cơ sở có hoạt động phát thải khí nhà kính, hóa chất gây suy giảm tầng ô-dôn.

Như vậy, giấy phép môi trường bao gồm hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng tác động xấu tới môi trường.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm các thành phần chính sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký đầu tư/quyết định thành lập của cơ sở.
 • Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường của cơ sở.
 • Các chứng từ, kết quả quan trắc môi trường liên quan.

Hồ sơ phải được lập đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định hiện hành.

Trình tự cấp giấy phép môi trường

Trình tự cấp giấy phép môi trường gồm các bước chính:

Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng

Bước 2: Cơ quan kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Bước 3: Thông báo bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ

Bước 4: Kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động của cơ sở

Bước 5: Cấp giấy phép môi trường nếu đủ điều kiện

Thời hạn cấp giấy phép môi trường là 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép có hiệu lực trong 5 năm.

Những trường hợp bị thu hồi giấy phép Giấy phép môi trường có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Cơ sở không tuân thủ các yêu cầu trong giấy phép môi trường.
 • Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường ở mức độ nghiêm trọng.
 • Cơ sở giả mạo hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường.
 • Chấm dứt hoạt động của cơ sở mà không làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.
 • Cơ sở chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không làm lại thủ tục cấp giấy phép môi trường.
 • Khi có quyết định thu hồi giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi bị thu hồi giấy phép môi trường, cơ sở sẽ phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đến khi được cấp lại giấy phép mới. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm quản lý môi trường chặt chẽ.

Nghĩa vụ của cơ sở sau khi được cấp phép

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, cơ sở có các nghĩa vụ sau:

 • Tuân thủ các điều kiện ghi trong giấy phép môi trường.
 • Thường xuyên vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý môi trường.
 • Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm.
 • Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra về môi trường của cơ quan chức năng.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về môi trường.
 • Nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí về bảo vệ môi trường.

Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường sẽ giúp cơ sở hoạt động ổn định, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị thu hồi giấy phép.

Giấy phép môi trường trong giai đoạn đầu tư xây dựng

Đặc điểm của giấy phép môi trường giai đoạn này

Giấy phép môi trường trong giai đoạn đầu tư xây dựng có các đặc điểm:

 • Áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp…
 • Được cấp trước khi khởi công xây dựng dự án.
 • Căn cứ để xác định các biện pháp bảo vệ môi trường cần áp dụng trong giai đoạn xây dựng.
 • Là cơ sở pháp lý cho giai đoạn vận hành dự án sau này.

Như vậy, giấy phép môi trường giai đoạn này có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu tác động môi trường của dự án.

Các nội dung chính trong hồ sơ đề nghị cấp phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường giai đoạn đầu tư xây dựng bao gồm các nội dung chính:

 • Thông tin về chủ dự án đầu tư.
 • Thuyết minh về dự án đầu tư, công trình xây dựng.
 • Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
 • Đánh giá tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu.
 • Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng.
 • Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Hồ sơ được lập cụ thể, chi tiết, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

 

Quy trình cấp giấy phép môi trường

Quy trình cấp giấy phép môi trường giai đoạn đầu tư xây dựng như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

Bước 3: Thẩm định nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép

Bước 4: Thẩm định thiết kế, công trình bảo vệ môi trường

Bước 5: Cấp giấy phép môi trường hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời hạn cấp phép là 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép có hiệu lực trong suốt quá trình đầu tư xây dựng.

Như vậy, giấy phép môi trường là điều kiện tiên quyết để dự án được triển khai, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn đầu.

Các nghĩa vụ của chủ dự án sau khi được cấp phép

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, chủ dự án có trách nhiệm:

 • Tuân thủ đúng, đầy đủ các nội dung trong giấy phép.
 • Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình xây dựng.
 • Thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
 • Báo cáo kết quả giám sát môi trường cho cơ quan cấp phép.
 • Xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố môi trường trong quá trình thi công (nếu có).
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường.

Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm sẽ giúp dự án được vận hành trơn tru, đúng luật về môi trường.

Kết luận

Như vậy, giấy phép môi trường là một công cụ quản lý quan trọng để kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

Giấy phép môi trường bao gồm hai loại chính là giấy phép trong giai đoạn đầu tư xây dựng và giai đoạn vận hành. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Quá trình cấp phép gồm nhiều bước để đảm bảo tính pháp lý, khách quan và khoa học. Cơ sở sau khi được cấp phép có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Việc tuân thủ các quy định về giấy phép môi trường sẽ góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, từ đó đảm bảo phát triển bền vững.

© 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
Đang online: 9 Tháng: 1621 Tổng truy cập: 50319
1
icon_zalod
images