Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm Chuyên Nghiệp

Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909210925

f3 f2 f1
Menu
Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm Chuyên Nghiệp

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 

Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường là một trong các phòng thí nghiệm của Viện Môi Trường & Tài Nguyên với nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất. 


Nguồn nhân lực và hệ thống thiết bị PTN Chất lượng Môi trường có khả năng phân tích hầu hết các chỉ tiêu đặc trưng trong môi trường gồm : 

1. Không khí xung quanh và môi trường lao động
2. Khí thải tại nguồn
3. Nước thải
4. Nước mặt, nước ngầm, nước cấp
5. Đất, bùn thải, trầm tích
6. Sinh thái (Động vật đáy, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật)

 

 

Thiết bị thử nghiệm

Độ đa dạng và phạm vi của thiết bị phân tích của Henkel nổi trội hơn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tiền xử lý ô tô nào khác, cung cấp nhiều loại thử nghiệm cho khách hàng. Các thiết bị này bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Kính hiển vi điện tử quét (SEM/Fe-SEM) cùng máy phân tích EDX 
 • Kính hiển vi nhìn nổi và thiết bị kim tướng với nhiều chế độ hình ảnh 
 • Máy đo nhiễu xạ tia X (XRD) để xác định tỷ lệ p và nhận dạng vật liệu tinh thể 
 • Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) – Dựa trên địa điểm và Nghiên cứu
 • Máy quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier (FTIR) với kính hiển vi 
 • Phổ kế hồng ngoại/phổ kế hấp thụ để phân tích thành phần 
 •  Máy sắc ký khí (GC) để định lượng chất hữu cơ và chất dễ bay hơi 
 • Đơn vị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để định lượng hợp chất hữu cơ 
 •  Đơn vị sắc ký ion (IC) để phân tích anion 
 • Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để phân tích hợp chất hữu cơ 
 • Sắc ký thẩm thấu gel (GPC) để nhận dạng trọng lượng phân tử 
 • Máy quang phổ khối sắc ký lỏng (LC-MS) dùng cho nhiều loại hợp chất hữu cơ 
 • Buồng phun sương muối động và tĩnh NC-40 cho các giao thức thử nghiệm ASTM & OEM 
 • Các buồng ASFC & CASS để phân tích lớp phủ bám dính và chuyển đổi 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

Địa Chỉ : Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại : 0909210925

Email : mtdaiphu@gmail.com

Website : http://giamsatmoitruong.com.vn

 

© 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
Đang online: 3 Tháng: 1594 Tổng truy cập: 50292
1
icon_zalod
images