Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm

Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909210925

f3 f2 f1
Menu
Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 

Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường là một trong các phòng thí nghiệm của Viện Môi Trường & Tài Nguyên với nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất. 


Nguồn nhân lực và hệ thống thiết bị PTN Chất lượng Môi trường có khả năng phân tích hầu hết các chỉ tiêu đặc trưng trong môi trường gồm : 

1. Không khí xung quanh và môi trường lao động
2. Khí thải tại nguồn
3. Nước thải
4. Nước mặt, nước ngầm, nước cấp
5. Đất, bùn thải, trầm tích
6. Sinh thái (Động vật đáy, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật)

 

 


 

© 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
Đang online: 2 Tháng: 1320 Tổng truy cập: 45184
1
icon_zalod
images